Category Archives: aktuality

Zrušení superhrubé mzdy

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení tzv. daňový balíček pro rok 2019.

Nejzásadnější navrhovanou změnou je novela zákona o daních z příjmů, která mimo jiné ruší superhrubou mzdu a solidární přirážku. Tyto nesystémové instituty činí daňový systém v České republice nepřehledným a zastírají skutečnou míru zdanění.

Navrhovaná výše daně z příjmů 19 % představuje o 1,1 % méně, než je současná výše daňové zátěže. Zároveň se zrušením superhrubé mzdy Ministerstvo financí navrhuje zrušit i tzv. solidární zvýšení daně uvedené v § 16a zákona o daních z příjmů, přičemž pro odpovídající příjmy přesahující přibližně 4 násobek průměrné mzdy bude zavedena druhá sazba daně 24 %, která přibližně odpovídá dnešní efektivní sazbě.

Pro OSVČ přináší návrh možnost odečíst si od základu daně ¾ odvedených pojistných, čímž dojde u naprosté většiny OSVČ platících nenulovou daň ke snížení celkové odvodové zátěže. Celkový dopad navržených daňových změn na příjmy státního rozpočtu je odhadován ve výši -15,2 miliardy (na veřejných rozpočtech se jedná o – 22,3 miliardy Kč), které tak zůstanou v peněženkách daňových poplatníků.

Zdroj: www.kurzy.cz

Nová dávka tzv. otcovská

Novou dávku tzv. otcovskou poporodní péči zavádí novela zákona o nemocenském pojištění. A to z důvodu zvýšení péče o dítě ze strany otců a také k péči o matku dítěte krátce po porodu. Novela je účinná od 1. 2. 2018.

Výplata otcovské náleží za dobu 7 kalendářních dnů a na dávku mohou otcové nastoupit v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Dávku nelze čerpat přerušovaně. Její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou o dávku zažádat přímo u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které jsou registrovány. Nárok na dávku OSVČ vznikne za předpokladu, že si platí nemocenské pojištění a účast na nemocenském pojištění trvala alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Výjimky pro EET

Ústavní soud nedávno zrušil část zákona o EET a odložil třetí a čtvrtou fázi na neurčito. Ministerstvo financí narychlo připravuje novelu normy. Ministryně Alena Schillerová před jednáním s podnikatelskými svazy připouští, že by se elektronická evidence nemusela týkat podnikatelů s nízkými příjmy.

Novelu zákona chce vláda projednat do konce února. Pokud novela projde, vstoupí v platnost zhruba v polovině roku. Do té doby by měl být znám i datum, kdy budou odstartovány třetí respektive čtvrtá fáze.

Samozřejmě zohledníme ty výjimky, které byly v posledním nařízení vlády. Osvobozeni od EET by měli být nevidomí. V legislativním plánu máme i další výjimky, které se týkají telefonních karet, některých typů hazardních her, či prodeje letenek v zahraničí. Prodává-li například ČSA letenky v Singapuru, bylo by technicky prakticky neproveditelné tento prodej evidovat,“ sdělila v Otázkách Václava Moravce v České televizi ministryně financí Alena Schillerová.

K jednání jsou tři varianty. První řešení, které preferuje nejen ministryně Alena Schillerová, ale i premiér Andrej Babiš, znamená osvobození od EET pro podnikatele, kteří mají roční obrat do 250 či 500 tisíc a zároveň využívají paušální daň.

Zdroj: www.businessinfo.cz

Nový metodický pokyn k zajišťovacím příkazům

Finanční správa vydá od 1. listopadu nový metodický pokyn k zajišťovacím příkazům. Také zavede nástroje, které zrychlí výměnu informací napříč finanční správou. Změny vychází z průzkumu stávající praxe, který zveřejnila Finanční správa ČR v září a také na základě dosavadní soudní judikatury.

Více informací zde.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti

Finanční správa upozorňuje, že od zdaňovacího období 2018 dochází k rozšířené komunikaci mezi plátcem daně (zaměstnavatel) a poplatníkem daně (zaměstnanec). To znamená, že prohlášení k dani budou moci zaměstnanci předkládat a činit nejen papírovou formou, ale nově také elektronickou formou. V tomto případě bude nutné, aby zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance. Obě dvě formy bude možné kombinovat.

Více informací zde.

Zdroj: Finanční správa

Ochrana osobních údajů se týká všech zaměstnavatelů

V dubnu 2016 bylo přijato Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). Je platné od 24.5.2016, ale účinné od 25.5.2018. Změny v ochraně osobních údajů se dotknou také mzdových účetních a personalistů. Společnostem, které zpracovávají osobní údaje, přináší nové povinnosti. Ochrana osobních údajů se týká všech zaměstnavatelů. Bude nutné revidovat smlouvy a znění dříve udělených souhlasů ke zpracování osobních údajů.

Více informací naleznete zde.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Lithium z Cínovce za miliardy korun

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček podepsal memorandum o těžbě lithia s australskou firmou European Metals Holdings. Lithium by se v ČR mělo nejen těžit, ale i dále zpracovávat. Australský investor předpokládá, že s těžbou lithia začne v roce 2022. Při těžbě by mohlo vzniknout až 1000 pracovních míst a až 1600 pracovních míst v přidružených odvětvích. Do státního rozpočtu by tak mohly přijít stovky miliard korun. Ložisko lithia se nachází v Krušných horách a podle odhadu zde leží tři procenta světových zásob.

Zdroj: www.kurzy.cz

Účtenková loterie

Od 1. října startuje „Účtenkovka“. Každého 15. v měsíci můžete vyhrát na zaregistrovanou účtenku ceny v hodnotě až 1 000 000 korun. Účtenka musí být vydaná obchodníkem, který registruje tržby podle zákona o evidenci tržeb. Účtenku je možné registrovat pomocí webového formuláře nebo mobilní aplikace.

Více informací zde.

zdroj: Ministerstvo financí

Berňák ulevil majitelům datovek. Před pokutou je napomene a dá čas na nápravu

Před dvěma lety výrazně přibylo firem a živnostníků, kteří musejí s úřady komunikovat elektronicky a posílat i na finanční úřad daňové formuláře s e-podpisem či z datové schránky (DS). Pokud tak neučinili, dostávali pokuty. Od srpna 2017 ovšem dochází k úpravě, která majitelům datovek uleví.

Pokud při přiznání k dani z příjmů či k dani z nemovitých věcí nepodají majitelé aktivních DS dokumenty elektronicky a doručí je v listinné podobě, nenapaří jim od 1. srpna 2017 správce daně pokutu automaticky. Hříšníka vyzve ke korekci, a pouze v případě, že svou chybu nenapraví, potrestá jej následně.

Zdroj: www.businessinfo.cz

Snižte si náklady na byznys v cizině. Do září požádejte o vrácení DPH.

Daň z přidané hodnoty zaplacenou v členských státech Evropské unie a některých dalších zemích mohou tuzemští plátci získat zpět. Čas se však českým podnikatelům, obchodujícím v zahraničí, krátí. Žádost o vrácení DPH lze podat přes Finanční správu ČR (FS) jen do 30. září. Kdo není na FS k těmto vratkám zaregistrován, měl by si pospíšit ještě víc.

Zdroj: www.businessinfo.cz