Category Archives: aktuality

Přehled o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat online do 18. 9. 2020

Přehledy o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat online až do 18. 9. 2020! Pokud OSVČ podají Přehled o příjmech a výdajích příslušné správě sociálního zabezpečení do 18. 9. 2020 a zároveň uhradí doplatek pojistného za rok 2019, nebudou muset platit penále za opožděnou platbu.
Interaktivní formulář je k dispozici na ePortálu ČSSZ. Za den úhrady se považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

Více informací zde.

1. 7. 2020 změna podmínek pro čerpání ošetřovného

Nastává konec školního roku a podmínky pro nárok na čerpání ošetřovného se od 1. 7. 2020 mění zpět do původního stavu ☝️
V případech předání vysvědčení, odevzdání knih nebo ředitelského volna není dán nárok na ošetřovné!
Projděte si s námi jednotlivé případy.

Více informací zde.

Prodloužení programu Antivirus do konce května

Vláda ČR schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové prodloužit program na ochranu zaměstnanosti Antivirus, a to do 31. 5. 2020. Období, kdy budou zaměstnavatelům propláceny náklady vynaložené na náhrady mezd včetně povinných odvodů, je prodlouženo o jeden měsíc.
Podávání žádostí o příspěvek z programu Antivirus bylo zahájeno 6. dubna 2020 a ke dni 24. dubna bylo podáno celkem 42 731 žádostí. Program Antivirus přináší významnou podporu zaměstnavatelům v době pandemie.

Více informací zde.

Zvýšení ošetřovného na 80 %, platí také pro dohodáře

Poslanecká sněmovna 21. dubna 2020 schválila ZVÝŠENÍ OŠETŘOVNÉHO NA 80 % denního vyměřovacího základu. Výše ošetřovného se má změnit automaticky a bude platit zpětně od 1. dubna do 30. června 2020. Novelu ještě musí schválit Senát a podepsat prezident republiky. Jakmile bude zákon schválen, navýšení dávky následně zajistí Česká správa sociálního zabezpečení. Nárok na ošetřovné budou mít i ti, kteří své dítě nebudou moci dát do školy v době, kdy už bude částečně obnovená výuka.
Nově budou mít nárok na ošetřovné lidé pracující na dohodu o provedení práce (DPP) nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Aby mohli pobírat ošetřovné, musí za měsíc, za který chtějí vyplatit ošetřovné (březen – červen), odvádět zdravotní pojištění. V případě, že v březnu nedosáhli limitu výdělku pro účast na pojištění, stačí, pokud odvedli zdravotní pojištění za měsíc únor. Další podmínkou je, aby DPP nebo DPČ nebyla ukončená (pracovní poměr musí být stále aktivní). Nárok dohodářům vzniká zpětně od vyhlášení nouzového stavu (11. 3. 2020). Za březen mohou žádat o ošetřovné ve výši 60 % předchozích pojištěných příjmů. Za měsíce duben až červen pak mohou žádat rovněž navýšené ošetřovné ve výši 80 %. Dohodáři tedy dosáhnou na stejnou výši ošetřovného jako zaměstnanci.

Více informací zde.

Návrh zvýšení ošetřovného na 80 %

Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové zvýšit ošetřovné rodičům, kteří pečují o děti při uzavření škol, ze stávajících 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu, a to v období od 1. dubna do 30. června 2020. Tato novela zabrání výraznému propadu příjmů rodin.

Vláda požádala Poslaneckou sněmovnu i Senát Parlamentu ČR o projednání novely zákona ve zrychleném režimu legislativní nouze. Výplata ošetřovného za duben by měla být tedy provedena automaticky již ve zvýšené částce.

Více informací zde.

Harmonogram uvolňování mimořádných opatření

Vláda dnes, 14. dubna 2020, projednala na mimořádném zasedání návrh postupného uvolňování stávajících opatření. Navrhované rozvolňování preventivních karanténních opatření má pět etap. První fáze uvolňování je plánována na pondělí 20. dubna a pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, poslední fáze by měla ukončit celý proces 8. června. Podobný scénář byl ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připraven pro školy v České republice.

Projděte si s námi harmonogram uvolňování mimořádných opatření v podnikatelských aktivitách a ve školství.

Více informací zde.

Nejčastější chyby žadatelů v Programu Antivirus

Jak jsme Vás již informovali, 6. dubna 2020 ve 12 hodin byl spuštěn příjem žádostí zaměstnavatelů o částečnou kompenzaci celkových mzdových nákladů v podobě náhrad náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou nebo mimořádnými krizovými opatřeními. S podrobným manuálem pro zaměstnavatele k Programu Antivirus jsme Vás již seznámili, na webu MPSV a na sociálních sítích je také zveřejněno instruktážní video, jak mají zaměstnavatelé postupovat při vyplňování žádostí o refundace mezd pro své zaměstnance. Správně vyplněná došla ale pouze asi třetina odeslaných žádostí zaměstnavatelů. Podívejte se s námi na NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ŽADATELŮ V PROGRAMU ANTIVIRUS.

Více informací zde.

Nejčastější chyby při vyplňování tiskopisů pro ošetřovné

Česká správa sociálního zabezpečení začala vyplácet prodloužené ošetřovné podle nové právní úpravy. Pro hladký průběh celého procesu je klíčový především přístup ze strany zaměstnavatelů. Pokud budou zaměstnavatelé zasílat tiskopisy neúplné či chybně vyplněné, vyplácení dávek se tak zbytečně zpozdí.

Informace pro žadatele o dávku – nemá smysl zasílat žádosti přímo OSSZ. Tiskopisy je nutné nejprve předat zaměstnavateli, ten je doplní a sám následně bezodkladně zašle OSSZ.

Podívejte se s námi na NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISŮ PRO OŠETŘOVNÉ jak ze strany pojištěnců tak zaměstnavatelů.

Více informací zde.

Půlroční odklad splácení úvěrů a hypoték uzavřených před 26. březnem 2020

Vláda schválila půlroční odklad splácení úvěrů a hypoték uzavřených před 26. březnem 2020. Tento návrh ještě musí schválit poslanecká sněmovna. Po schválení bude závazný pro všechny banky a nebankovní společnosti.

O odložení splátek si budou muset dlužníci požádat. Neprošel tak původní návrh ministryně financí Schillerové na plošné odložení splátek. Ti, kteří mají o odložení splátek po dobu 3 nebo 6 měsíců zájem, musí bance či nebankovní společnosti, u které mají úvěr, oznámit, že se potýkají s následky epidemie COVID-19. Tyto důvody ale nemusí nijak prokazovat. Úroky se účtují i za dobu přerušení splátek, pouze se zaplatí později.

Odklad nelze použít, pokud jste v prodlení se splátkou 30 dnů a déle k datu 26. března 2020.

Více informací zde.