Category Archives: aktuality

Platnost pokladních certifikátů k EET

Nezapomeňte si zkontrolovat platnost pokladního certifikátu k EET! Pokud jste si vygenerovali pokladní certifikát v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb, zkontrolujte si jeho platnost. V únoru vyprší největší počet certifikátů, a to 86 tisíc. Po expiraci nebo zneplatnění certifikátu není možné certifikát znovu obnovit ani prodloužit. Výměna Vám zabere pár minut, provádí se ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb na Daňovém portále. Vydání je bezplatné.

Více informací zde.

Školkovné – sleva na dani

ŠKOLKOVNÉ Vám může výrazně snížit daň z příjmu a přinést daňovou vratku! Školkovné je sleva na dani, kterou může uplatnit jeden z rodičů (který žije s dítětem ve společné domácnosti) při umístění dítěte v předškolním zařízení. Projděte si s námi, zda můžete školkovné jako slevu na dani uplatnit, kolik na tom získáte a čím se odlišuje sleva na dani na dítě od školkovného.

Více informací zde.

Zdanění výher v roce 2020

Pokud se na Vás v roce 2020 usměje štěstí a získáte nějakou výhru, nebude tento příjem osvobozený od daně z příjmů. Novela zdaňuje výhry z účtenkové loterie, pokud hodnota příjmu převyšuje 1 mil. Kč. Zdanění podléhá celá částka, nikoli převyšující 1 mil. Kč. Pokud by jedna osoba vyhrála v daném roce dvě výhry např. po 750 tis. Kč, tak se v rámci jednoho zdaňovacího období nesčítají a zdanění by nepodléhaly. Nová koncepce zdanění se týká také výher z hazardních her, kde bude podstatné, o jakou konkrétní hazardní hru se jedná. Výhry z loterie a tomboly jsou od 1. ledna 2020 od daně z příjmů osvobozeny, pokud výše výhry nepřesahuje 1 mil. Kč. U ostatních výher z hazardních her platí jiná pravidla, a to zda rozdíl mezi úhrnem výher dané hazardní hry a úhrnem vkladů za zdaňovací období přesáhl 1 mil. Kč. Pokud výše příjmů přesahuje vklady o více jak 1 mil. Kč, pak veškeré výhry podléhají zdanění.

Více informací zde.

Digitální daň

Dne 18. listopadu 2019 vláda na jednání rozhodla, že Parlamentu navrhne schválit nový zákon týkající se zavedení sedmiprocentní digitální daně. Novou digitální daň by měly platit velké firmy, které nemají v České republice sídlo ani pobočku, ale prostřednictvím digitální ekonomiky tu dělají byznys. Podléhat této dani by měly od roku 2020 cílené reklamní kampaně, využití mnohostranného digitální rozhraní a prodej dat o uživatelích.

Více informací zde.

Novinky u daně z nabytí nemovitých věcí

Začátkem listopadu letošního roku vstoupí v platnost novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšiřuje osvobození od daně. Nově bude možné uplatnit osvobození u užívaných nebo dokončených jednotek v rodinném domě. Dosud bylo osvobození možné pouze v případě prvního nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě. Tuto novelu bude možné aplikovat pouze pokud dojde k nabytí vlastnického práva k nemovité věci od 1.11.2019 a později.

Více informací zde.

OSVČ s daňovým poradcem musí podat přehled nejpozději do 1. srpna

Odpovědnost za odevzdání přehledu OSVČ nemá daňový poradce, ale podnikatel. Osoby samostatně výdělečně činné, které využívají služeb daňového poradce a měly tedy delší lhůtu pro podání přehledu OSVČ, mají povinnost přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 podat nejpozději do čtvrtka 1.8.2019. Skutečnost, že přehled zpracovává daňový poradce měly OSVČ povinnost ohlásit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do 30. dubna letošního roku. OSVČ využívající služeb daňového poradce mohou přehled podat samy, nebo prostřednictvím daňového poradce, kterého k tomuto úkonu pověří plnou mocí. Přehled je možné podat buď elektronicky, a to prostřednictvím interaktivního tiskopisu na ePortálu ČSSZ, nebo jako papírový tiskopis.

Více informací zde.