Category Archives: aktuality

Jednotný paušál pro OSVČ

Ministerstvo financí chystá zákon, který ulehčí život drobným podnikatelům a výrazně tak sníží administrativu. Podnikatelé, jejichž roční příjem nepřekročí 1 mil. Kč budou moci prostřednictvím měsíční paušální platby ve výši 5 400 až 5 500 Kč uhradit jak platby na pojistné, tak daň z příjmu.

Více informací zde.

Prohlášení k dani

Polovina února je nejzazší termín, kdy mohou zaměstnanci podepsat tiskopis Prohlášení k dani a také využít možnosti požádat o roční zúčtování daní. Tiskopis Prohlášení k dani je možné předkládat i činit v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě.

Více informací zde.

Zvýšení minimální mzdy

Vláda na svém zasedání dne 20. listopadu 2018 přijala nařízení, kterým dochází k navýšení základní sazby minimální mzdy, a to o 1 150 korun měsíčně. S účinností od 1. ledna 2019 se tak nejnižší přípustná částka odměny za práci zvýšila na 13 350 Kč za měsíc. Tato sazba minimální mzdy je určena pro týdenní pracovní dobu 40 hodin a vztahuje se jak na všechny zaměstnance v pracovním poměru, tak i na zaměstnance jejichž právní vztah je založen na dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Více informací zde.

Zrušení karenční doby

Dne 22. ledna 2019 na svém jednání rozhodla Poslanecká sněmovna o zrušení tzv. karenční doby, a tedy o obnovení proplácení náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci, kdy budou zaměstnanci dostávat od zaměstnavatelů šedesát procent denního vyměřovacího základu z platu. Návrh poslanců v současné době míří k podpisu prezidenta republiky.

Více informací zde.

Zrušení superhrubé mzdy

Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení tzv. daňový balíček pro rok 2019.

Nejzásadnější navrhovanou změnou je novela zákona o daních z příjmů, která mimo jiné ruší superhrubou mzdu a solidární přirážku. Tyto nesystémové instituty činí daňový systém v České republice nepřehledným a zastírají skutečnou míru zdanění.

Navrhovaná výše daně z příjmů 19 % představuje o 1,1 % méně, než je současná výše daňové zátěže. Zároveň se zrušením superhrubé mzdy Ministerstvo financí navrhuje zrušit i tzv. solidární zvýšení daně uvedené v § 16a zákona o daních z příjmů, přičemž pro odpovídající příjmy přesahující přibližně 4 násobek průměrné mzdy bude zavedena druhá sazba daně 24 %, která přibližně odpovídá dnešní efektivní sazbě.

Pro OSVČ přináší návrh možnost odečíst si od základu daně ¾ odvedených pojistných, čímž dojde u naprosté většiny OSVČ platících nenulovou daň ke snížení celkové odvodové zátěže. Celkový dopad navržených daňových změn na příjmy státního rozpočtu je odhadován ve výši -15,2 miliardy (na veřejných rozpočtech se jedná o – 22,3 miliardy Kč), které tak zůstanou v peněženkách daňových poplatníků.

Zdroj: www.kurzy.cz

Nová dávka tzv. otcovská

Novou dávku tzv. otcovskou poporodní péči zavádí novela zákona o nemocenském pojištění. A to z důvodu zvýšení péče o dítě ze strany otců a také k péči o matku dítěte krátce po porodu. Novela je účinná od 1. 2. 2018.

Výplata otcovské náleží za dobu 7 kalendářních dnů a na dávku mohou otcové nastoupit v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Dávku nelze čerpat přerušovaně. Její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou o dávku zažádat přímo u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které jsou registrovány. Nárok na dávku OSVČ vznikne za předpokladu, že si platí nemocenské pojištění a účast na nemocenském pojištění trvala alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Výjimky pro EET

Ústavní soud nedávno zrušil část zákona o EET a odložil třetí a čtvrtou fázi na neurčito. Ministerstvo financí narychlo připravuje novelu normy. Ministryně Alena Schillerová před jednáním s podnikatelskými svazy připouští, že by se elektronická evidence nemusela týkat podnikatelů s nízkými příjmy.

Novelu zákona chce vláda projednat do konce února. Pokud novela projde, vstoupí v platnost zhruba v polovině roku. Do té doby by měl být znám i datum, kdy budou odstartovány třetí respektive čtvrtá fáze.

Samozřejmě zohledníme ty výjimky, které byly v posledním nařízení vlády. Osvobozeni od EET by měli být nevidomí. V legislativním plánu máme i další výjimky, které se týkají telefonních karet, některých typů hazardních her, či prodeje letenek v zahraničí. Prodává-li například ČSA letenky v Singapuru, bylo by technicky prakticky neproveditelné tento prodej evidovat,“ sdělila v Otázkách Václava Moravce v České televizi ministryně financí Alena Schillerová.

K jednání jsou tři varianty. První řešení, které preferuje nejen ministryně Alena Schillerová, ale i premiér Andrej Babiš, znamená osvobození od EET pro podnikatele, kteří mají roční obrat do 250 či 500 tisíc a zároveň využívají paušální daň.

Zdroj: www.businessinfo.cz

Nový metodický pokyn k zajišťovacím příkazům

Finanční správa vydá od 1. listopadu nový metodický pokyn k zajišťovacím příkazům. Také zavede nástroje, které zrychlí výměnu informací napříč finanční správou. Změny vychází z průzkumu stávající praxe, který zveřejnila Finanční správa ČR v září a také na základě dosavadní soudní judikatury.

Více informací zde.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti

Finanční správa upozorňuje, že od zdaňovacího období 2018 dochází k rozšířené komunikaci mezi plátcem daně (zaměstnavatel) a poplatníkem daně (zaměstnanec). To znamená, že prohlášení k dani budou moci zaměstnanci předkládat a činit nejen papírovou formou, ale nově také elektronickou formou. V tomto případě bude nutné, aby zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance. Obě dvě formy bude možné kombinovat.

Více informací zde.

Zdroj: Finanční správa

Ochrana osobních údajů se týká všech zaměstnavatelů

V dubnu 2016 bylo přijato Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). Je platné od 24.5.2016, ale účinné od 25.5.2018. Změny v ochraně osobních údajů se dotknou také mzdových účetních a personalistů. Společnostem, které zpracovávají osobní údaje, přináší nové povinnosti. Ochrana osobních údajů se týká všech zaměstnavatelů. Bude nutné revidovat smlouvy a znění dříve udělených souhlasů ke zpracování osobních údajů.

Více informací naleznete zde.

Zdroj: www.podnikatel.cz