Category Archives: aktuality

Půlroční odklad splácení úvěrů a hypoték uzavřených před 26. březnem 2020

Vláda schválila půlroční odklad splácení úvěrů a hypoték uzavřených před 26. březnem 2020. Tento návrh ještě musí schválit poslanecká sněmovna. Po schválení bude závazný pro všechny banky a nebankovní společnosti.

O odložení splátek si budou muset dlužníci požádat. Neprošel tak původní návrh ministryně financí Schillerové na plošné odložení splátek. Ti, kteří mají o odložení splátek po dobu 3 nebo 6 měsíců zájem, musí bance či nebankovní společnosti, u které mají úvěr, oznámit, že se potýkají s následky epidemie COVID-19. Tyto důvody ale nemusí nijak prokazovat. Úroky se účtují i za dobu přerušení splátek, pouze se zaplatí později.

Odklad nelze použít, pokud jste v prodlení se splátkou 30 dnů a déle k datu 26. března 2020.

Více informací zde.

Návrh legislativních změn v oblasti zaměstnanosti

Na jednání vlády 1. 4. 2020 byl schválen Návrh legislativních změn v oblasti zaměstnanosti, který předložila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

  • Po dobu nouzového stavu nebude vyžadováno potvrzení o bezdlužnosti od firem, které žádají o podporu v rámci programu Antivirus.
  • Nedojde ke krácení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením o náhrady mzdy při překážkách, tyto podniky také nemusí dokládat bezdlužnost.

Návrh změny zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

  • Možná online registrace do evidence Úřadu práce odkudkoliv z ČR.
  • Osoby vedené v evidenci Úřadu práce budou mít nově na doložení lékařského potvrzení až tři dny.

Více informací zde.

Návrh dalších ekonomických opatření

Ministryně financí Alena Schillerová navrhne vládě ve středu další balíček ekonomických opatření, a to ZAVEDENÍ PŮLROČNÍHO MORATORIA NA SPLÁCENÍ HYPOTÉK A ÚVĚRŮ. Na podporu trhu s bydlením navrhuje ZRUŠIT DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITOSTI a současně ZRUŠENÍ DAŇOVÝCH ODPOČTŮ U HYPOTÉK.

Opatření má být podle ministryně plošné, už jej probírala s řediteli bank. Ministerstvo chce, aby podmínky byly pro klienty různých bank stejné a aby se vztahovaly i na nebankovní sektor. V návrhu je i snížení pokut za případné nesplácení úvěrů.

Více informací zde.

Ošetřovné – poslanci podpořili návrh ministryně Maláčové

24. 3. sněmovna schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové týkající se ošetřovného:

  • Ošetřovné se bude poskytovat po celou dobu, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení.
  • Ošetřovné se bude vztahovat na všechny děti mladší 13 let.
  • Ošetřovné bude vypláceno i při péči o starší handicapované děti, které navštěvují školu a také v případě uzavření zařízení zabezpečující celodenní péči.
  • Dva pečující se budou moci v péči o dítě dle potřeby střídat. Oprávněné osoby se mohou při péči vystřídat vícekrát, přičemž počet a způsob vystřídání není omezen.
  • Ošetřovné se bude vyplácet také v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne zřizovatel.

OSVČ bude výpadek příjmů z důvodu péče o děti sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pokud by se krizová opatření protáhla na delší dobu, navrhne ministryně Maláčová navýšení ošetřovného nad rámec současných 60 % redukovaného vyměřovacího základu.

Více informací zde.

Návrh MPSV prominutí plateb na povinné důchodové pojištění pro OSVČ

Ministerstvo práce a sociálních věcí zákonem navrhuje PROMINUTÍ PLATEB NA POVINNÉ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO OSVČ AŽ NA 6 MĚSÍCŮ, konkrétně v období březen – srpen 2020. Pokud přesto budete zálohy hradit, po podání přehledu příjmů za rok 2020 se budou považovat za přeplatek a Česká správa sociálního zabezpečení vám je vrátí.

Připomeňme si, že minimální záloha sociálního pojištění pro hlavní činnost pro rok 2020 je stanovena na 2 544 Kč měsíčně. Při půlročním odpuštění plateb by tak šlo minimálně o částku 15 264 Kč, která by zůstala OSVČ.

DŮLEŽITÉ! Jde pouze o návrh. Zákon by měl být projednán parlamentem ČR ve stavu legislativní nouze v úterý 24. 3. 2020.

Více informací zde.