Mzdy a personální agenda

„Jediné opravdové bohatství, kterého má člověk málo, je čas.“

Murray N. Rothbard

Zajišťujeme kompletní vedení mzdové agendy od přihlášení zaměstnance, zaúčtování měsíčních mezd až po roční zúčtování. V rámci této služby vypracováváme návrhy pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.

Na základě Vámi předávaných podkladů zpracujeme v dohodnutém termínu mzdy, budeme vést veškeré povinné evidence a agendy. Budeme komunikovat s úřady v rámci běžného styku, zpracujeme a předáme veškerá přiznání s vyúčtováním na příslušné úřady. Samozřejmostí je také veškerý další servis zaměstnancům, jako je vystavování potvrzení o příjmech apod.

Nabízené služby v rámci mezd a personalistiky:

1. Kompletní zpracování mzdové agendy.
2. Výpočet daní, odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

  • Vystavení výplatních pásek.
  • Vystavení podkladů pro bankovní převody na účty zaměstnanců a státní správy.
  • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců, zajištění platných smluv a dohod dle Zákoníku práce ČR.

3. Vypracování evidenčních listů důchodového pojištění a jejich podání.
4. Roční zúčtování daně ze závislé činnosti.
5. Zpracování přiznání k dani ze závislé činnosti a srážkové dani.
6. Hlášení uvolnění či obsazení pracovních míst na příslušném úřadu práce.
7. Pracovně – právní poradenství.
8. Možnost nastavení spravedlivého mzdového a motivačního systému.

Proč převést mzdové účetnictví a administrativu s tím spojenou k nám?

* Garantujeme odpovědnost za správnost výpočtu mezd.
* Máte jistotu odborného a včasného zpracování.
* Naprosté utajení mezd vně firmy.
* Levnější zpracování – odpadnou výdaje za školení a nákup mzdového softwaru.