Vrácení DPH za rok 2019 z členských států EU

Při splnění daných podmínek je možné každoročně do konce září podat za předchozí kalendářní rok prostřednictvím elektronického portálu daňové správy ŽÁDOST O VRÁCENÍ DPH Z JINÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU☝️ Nejzazší lhůta pro tato podání je tedy 30. ZÁŘÍ 2020. Vzhledem k tomu, že místně příslušný český správce daně má na udělení přístupu do příslušné aplikace až 15 dnů, je nutné včas o přístup požádat.

Více informací zde.