Poslanci definitivně schválili konec daně z nabytí nemovitosti

Poslanci dnes definitivně potvrdili ZRUŠENÍ DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ, a to se zpětným použitím pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1. 12. 2019. Nyní již návrh čeká jen na podpis prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Pokud jde o vlastní zrušení daně z nabytí, až do 31. 12. 2020 platí generální pardon pro podávání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a placení této daně, pokud byl vklad do katastru povolen od 1. 12. 2019.
Součástí návrhu potvrzeného Poslaneckou sněmovnou dne 15. 9. 2020 jsou také změny zákona u daních z příjmů:
– pro nemovitosti nabyté od 1. 1. 2021 prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze současných 5 na 10 let,
– pro hypotéky uzavřené od 1. 1. 2022 snížení max. odpočtu z 300 tisíc Kč na 150 tisíc Kč.
Podle příslušného přechodného ustanovení však nebude nutné daň platit u převodů, kdy byl návrh na vklad povolen katastrálním úřadem v průběhu prosince 2019 a později.

Více informací zde.