Vláda schválila KURZARBEIT

Vláda se na mimořádném jednání 25. 9. 2020 dohodla na podobě a parametrech trvalého KURZARBEITU. Ten bude fungovat jako dlouhodobá podpora zaměstnanosti a podnikání, která bude aktivována v případě reálné potřeby formou nařízení vlády v případech závažného ohrožení ekonomiky státu nebo jejího odvětví. Opatření bude zakotveno do zákona o zaměstnanosti. Vládou schválený návrh zákona nyní poputuje do Poslanecké sněmovny tak, aby byl co nejdříve projednán ve stavu legislativní nouze. Kurzarbeit by měl přímo navázat na program Antivirus, který bude ukončen k 31. říjnu 2020.
Principem kurzarbeitu je, že stát bude moci převzít část nákladů zaměstnavatele spojených s jeho zaměstnanci v případě tzv. překážek v práci. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele.
Parametry návrhu trvalého kurzarbeitu jsou následující:
– Rozsah překážek v práci činí 20 – 80% pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance.
– Podpora se týká pouze stálých zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele alespoň 3 měsíce a mají smlouvu na dobu neurčitou.
– Po dobu, kdy zaměstnanec nepracuje, obdrží podporu ve výši 70% svého předcházejícího čistého výdělku.
– Podpora bude zastropována na úrovni průměrné mzdy (vypočte se jako průměrný příjem z 1. až 3. čtvrtletí).
– Podporu bude možné pobírat max. po dobu 12 měsíců.
– Po dobu přidělování práce (tj. v době, kdy kurzarbeit není aktivní) běží standardní režim.

Více informací zde.