Category Archives: aktuality

Nová dávka tzv. otcovská

Novou dávku tzv. otcovskou poporodní péči zavádí novela zákona o nemocenském pojištění. A to z důvodu zvýšení péče o dítě ze strany otců a také k péči o matku dítěte krátce po porodu. Novela je účinná od 1. 2. 2018.

Výplata otcovské náleží za dobu 7 kalendářních dnů a na dávku mohou otcové nastoupit v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Dávku nelze čerpat přerušovaně. Její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou o dávku zažádat přímo u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které jsou registrovány. Nárok na dávku OSVČ vznikne za předpokladu, že si platí nemocenské pojištění a účast na nemocenském pojištění trvala alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Výjimky pro EET

Ústavní soud nedávno zrušil část zákona o EET a odložil třetí a čtvrtou fázi na neurčito. Ministerstvo financí narychlo připravuje novelu normy. Ministryně Alena Schillerová před jednáním s podnikatelskými svazy připouští, že by se elektronická evidence nemusela týkat podnikatelů s nízkými příjmy.

Novelu zákona chce vláda projednat do konce února. Pokud novela projde, vstoupí v platnost zhruba v polovině roku. Do té doby by měl být znám i datum, kdy budou odstartovány třetí respektive čtvrtá fáze.

Samozřejmě zohledníme ty výjimky, které byly v posledním nařízení vlády. Osvobozeni od EET by měli být nevidomí. V legislativním plánu máme i další výjimky, které se týkají telefonních karet, některých typů hazardních her, či prodeje letenek v zahraničí. Prodává-li například ČSA letenky v Singapuru, bylo by technicky prakticky neproveditelné tento prodej evidovat,“ sdělila v Otázkách Václava Moravce v České televizi ministryně financí Alena Schillerová.

K jednání jsou tři varianty. První řešení, které preferuje nejen ministryně Alena Schillerová, ale i premiér Andrej Babiš, znamená osvobození od EET pro podnikatele, kteří mají roční obrat do 250 či 500 tisíc a zároveň využívají paušální daň.

Zdroj: www.businessinfo.cz

Nový metodický pokyn k zajišťovacím příkazům

Finanční správa vydá od 1. listopadu nový metodický pokyn k zajišťovacím příkazům. Také zavede nástroje, které zrychlí výměnu informací napříč finanční správou. Změny vychází z průzkumu stávající praxe, který zveřejnila Finanční správa ČR v září a také na základě dosavadní soudní judikatury.

Více informací zde.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti

Finanční správa upozorňuje, že od zdaňovacího období 2018 dochází k rozšířené komunikaci mezi plátcem daně (zaměstnavatel) a poplatníkem daně (zaměstnanec). To znamená, že prohlášení k dani budou moci zaměstnanci předkládat a činit nejen papírovou formou, ale nově také elektronickou formou. V tomto případě bude nutné, aby zaměstnavatel zajistil jednoznačnou identifikaci konkrétního zaměstnance. Obě dvě formy bude možné kombinovat.

Více informací zde.

Zdroj: Finanční správa

Ochrana osobních údajů se týká všech zaměstnavatelů

V dubnu 2016 bylo přijato Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). Je platné od 24.5.2016, ale účinné od 25.5.2018. Změny v ochraně osobních údajů se dotknou také mzdových účetních a personalistů. Společnostem, které zpracovávají osobní údaje, přináší nové povinnosti. Ochrana osobních údajů se týká všech zaměstnavatelů. Bude nutné revidovat smlouvy a znění dříve udělených souhlasů ke zpracování osobních údajů.

Více informací naleznete zde.

Zdroj: www.podnikatel.cz

Lithium z Cínovce za miliardy korun

Ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček podepsal memorandum o těžbě lithia s australskou firmou European Metals Holdings. Lithium by se v ČR mělo nejen těžit, ale i dále zpracovávat. Australský investor předpokládá, že s těžbou lithia začne v roce 2022. Při těžbě by mohlo vzniknout až 1000 pracovních míst a až 1600 pracovních míst v přidružených odvětvích. Do státního rozpočtu by tak mohly přijít stovky miliard korun. Ložisko lithia se nachází v Krušných horách a podle odhadu zde leží tři procenta světových zásob.

Zdroj: www.kurzy.cz

Účtenková loterie

Od 1. října startuje „Účtenkovka“. Každého 15. v měsíci můžete vyhrát na zaregistrovanou účtenku ceny v hodnotě až 1 000 000 korun. Účtenka musí být vydaná obchodníkem, který registruje tržby podle zákona o evidenci tržeb. Účtenku je možné registrovat pomocí webového formuláře nebo mobilní aplikace.

Více informací zde.

zdroj: Ministerstvo financí

Berňák ulevil majitelům datovek. Před pokutou je napomene a dá čas na nápravu

Před dvěma lety výrazně přibylo firem a živnostníků, kteří musejí s úřady komunikovat elektronicky a posílat i na finanční úřad daňové formuláře s e-podpisem či z datové schránky (DS). Pokud tak neučinili, dostávali pokuty. Od srpna 2017 ovšem dochází k úpravě, která majitelům datovek uleví.

Pokud při přiznání k dani z příjmů či k dani z nemovitých věcí nepodají majitelé aktivních DS dokumenty elektronicky a doručí je v listinné podobě, nenapaří jim od 1. srpna 2017 správce daně pokutu automaticky. Hříšníka vyzve ke korekci, a pouze v případě, že svou chybu nenapraví, potrestá jej následně.

Zdroj: www.businessinfo.cz

Snižte si náklady na byznys v cizině. Do září požádejte o vrácení DPH.

Daň z přidané hodnoty zaplacenou v členských státech Evropské unie a některých dalších zemích mohou tuzemští plátci získat zpět. Čas se však českým podnikatelům, obchodujícím v zahraničí, krátí. Žádost o vrácení DPH lze podat přes Finanční správu ČR (FS) jen do 30. září. Kdo není na FS k těmto vratkám zaregistrován, měl by si pospíšit ještě víc.

Zdroj: www.businessinfo.cz

Nastává čas letních sezonních prací

Jaké daně lidé na brigádách zaplatí, záleží na tom, na jakou smlouvu pracují a jak vysokou hrubou mzdu či odměnu mají. Studenti nejsou nijak limitováni, mohou mít libovolný příjem, ať už pracují na dohodu nebo standardní pracovní smlouvu. Brigády ale nejsou jen záležitostí mladých lidí. O letní přivýdělek se stále více zajímají také senioři a do letošního roku byly oblíbené i mezi nezaměstnanými evidovanými na úřadech práce.

Lidé bez práce (včetně žen na mateřské dovolené) jsou ovšem od letošního roku znevýhodněni. Těm, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR, totiž v červnu 2017 skončila možnost měsíčného přivýdělku na dohodu o provedení práce (ve výši poloviny minimální mzdy, tedy do 5500 korun měsíčně).

Více informací naleznete zde.

Zdroj: www.businessinfo.cz