Category Archives: aktuality

Odklad poslední vlny EET

Jak již Ministerstvo financí i Finanční správa informovaly, dochází k odkladu závěrečné fáze EET nejméně o tři měsíce prostřednictvím vyhlášení tříměsíčního tolerančního pásma. Bude se týkat všech podnikatelů spadajících do závěrečné fáze elektronické evidence tržeb účinné od 1. května, BEZ NUTNOSTI PROKAZOVAT ZAVINĚNÍ SOUVISEJÍCÍ S KORONAVIREM.

Tedy pokud se nově evidující podnikatel nezvládl na evidenční povinnost včas připravit, bude Finanční a Celní správa plnit výhradně poradní funkci a NEBUDE UDĚLOVAT SANKCE.

Více informací zde.

Změna v podmínkách dávky OČR

ZMĚNA V PODMÍNKÁCH DÁVKY OČR – ošetřovné bude vypláceno po celou dobu uzavření škol či příslušného zařízení. Změna byla pouze přislíbena předsedou vlády, NENÍ LEGISLATIVNĚ POTVRZENA.

Zatím nejsou potvrzeny další návrhy na úpravu ošetřovného, a to pobírání ošetřovného na děti až do 15 let a vyplácení ošetřovného živnostníkům.

Více informací zde.

Daňoví poplatníci a odklad plateb v souvislosti s koronavirem

Od pondělí 16. 3. 2020 mohou daňoví poplatníci některé platby odložit žádostí. Jedná se o:

 • Posečkání úhrady daně
 • Úpravu (snížení) záloh a nebo výjimku z jejich placení
 • Odpuštění sankcí v případě prodlení
 • Prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání

AUTOMATICKY, BEZ ŽÁDOSTI se prodlužuje termín podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob, k dani z příjmu fyzických osob a vyúčtování srážkové daně, a to DO 1. ČERVENCE 2020.

V termínu nemusí být podáno kontrolní hlášení k DPH, přičemž pokuty za pozdní podání budou řešeny následovně:

 • bez výzvy správce daně pokuta v hodnotě 1 000 Kč vzniklá za období od 1. 3. – 31. 7. 2020 – AUTOMATICKY PROMINUTA.
 • ostatní pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení či daňového přiznání – PROMÍJENY NA INDIVIDUÁLNÍ ŽÁDOST POPLATNÍKA z důvodu souvisejícím s koronavirem.

DOPORUČENÍ POPLATNÍKŮM:

Upřednostněte co možná nejvíce dálkové formy komunikace. Podávejte daňová přiznání prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu nebo poštou.

Pro získání dalších informací souvisejících s opatřeními k aktuální situaci byly zřízeny telefonní infolinky, které budou v provozu v pracovních dnech v době 9:00 – 17:00 hod. První infolinka je dostupná na telefonním čísle 224 041 111.

Více informací zde.

Karanténa, home office a ošetřovné na děti

Opatření, která stát přijal kvůli rozšíření nového koronaviru, mají přímý dopad na chod firem. Projděte si s námi praktické rady a návody v souvislosti s karanténou, prací z domu a ošetřovném na děti, abyste se v situaci mohli snadno zorientovat.

Více informací zde.

Pracovněprávní souvislosti a opatření spojené se šířením koronaviru

Zaměstnavatelé přijímají opatření, aby zabránili šíření koronaviru mezi svými zaměstnanci. Pojďte si s námi projít konkrétní situace, jak v případě zaměstnavatele postupovat:

 • když se zaměstnanec vrátí z oblasti zasažené koronavirem,
 • když je zaměstnanec v nařízené karanténě v ČR a nebo v cizině,
 • v případě karantény na pracovní cestě a s tím spojené cestovní náklady.

Více informací zde.

Co přinese novela daňového řádu?

Poslaneckou sněmovnou je schválena novela daňového řádu, která by měla přinést rozsáhlou modernizaci. Jaké změny nás čekají?

Součástí novely je:

 • legislativní ukotvení online finančního úřadu a podpora elektronizace,
 • v rámci daňové kontroly bude připuštěna dálková forma komunikace,
 • zavedení zálohy na daňový odpočet, což umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na DPH,
 • zlepšení postavení poplatníka v rámci řízení vedeného finančním úřadem – změny v sankcích,
 • úprava údajů požadovaných v registračních formulářích a daňových tvrzeních.

Účinnost novely daňového řádu se bude odvíjet od průběhu legislativního procesu.

Více informací zde.

Platnost pokladních certifikátů k EET

Nezapomeňte si zkontrolovat platnost pokladního certifikátu k EET! Pokud jste si vygenerovali pokladní certifikát v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb, zkontrolujte si jeho platnost. V únoru vyprší největší počet certifikátů, a to 86 tisíc. Po expiraci nebo zneplatnění certifikátu není možné certifikát znovu obnovit ani prodloužit. Výměna Vám zabere pár minut, provádí se ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb na Daňovém portále. Vydání je bezplatné.

Více informací zde.

Školkovné – sleva na dani

ŠKOLKOVNÉ Vám může výrazně snížit daň z příjmu a přinést daňovou vratku! Školkovné je sleva na dani, kterou může uplatnit jeden z rodičů (který žije s dítětem ve společné domácnosti) při umístění dítěte v předškolním zařízení. Projděte si s námi, zda můžete školkovné jako slevu na dani uplatnit, kolik na tom získáte a čím se odlišuje sleva na dani na dítě od školkovného.

Více informací zde.