Termín podání Přehledu OSVČ zdravotní pojišťovně

Ještě jste nepodali Přehled zdravotní pojišťovně? Pondělí 3. srpna 2020 je posledním dnem pro podání Přehledu OSVČ. K tomuto datu musí podnikatelé doručit Přehled buď na pracoviště zdravotní pojišťovny nebo ho podat elektronicky. V případě zaslání poštou postačí podací razítko s pondělním datem.
Daňové přiznání za rok 2019 mohou fyzické osoby bez jakéhokoliv postihu odevzdat do 18. srpna 2020, nicméně Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu musí OSVČ a další fyzické osoby odevzdat dříve.
Pokud již budete v odesílání Přehledů a papírování, doporučujeme odevzdat společně s Přehledem o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu také Přehled na ČSSZ a podat daňové přiznání.
Přehledy o příjmech a výdajích všech zdravotních pojišťoven v přiloženém odkazu 👇

Více informací zde.