Končící účinnost některých prominutí v oblasti DPH

Upozorňujeme plátce DPH na termín 31. 7. 2020 ☝️

V tento den končí účinnost některých prominutí v oblasti DPH v souvislosti s koronavirovou pandemií. Jedná se především o automatické prominutí pokuty 1 000 Kč za pozdní dodání kontrolního hlášení (bez výzvy správce daně) vzniklé za období od 1. 3. – 31. 7. 2020 a o prominutí pokut ve výši 10, 30 nebo 50 tisíc Kč za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením v důsledku působení mimořádných opatření.
Dále také již nebude k datu 31. 7. 2020 automaticky prominuta pokuta za pozdní podání daňového přiznání k DPH, jejíž prominutí je vázáno na současné prominutí pokuty za porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením v důsledku působení mimořádných opatření.
Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z příjmů je posunuta do 18. srpna 2020 ☝️
V přiloženém odkazu si můžete znovu připomenout odložení a termíny některých dalších plateb.

Více informací zde.