Návrh MPSV prominutí plateb na povinné důchodové pojištění pro OSVČ

Ministerstvo práce a sociálních věcí zákonem navrhuje PROMINUTÍ PLATEB NA POVINNÉ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO OSVČ AŽ NA 6 MĚSÍCŮ, konkrétně v období březen – srpen 2020. Pokud přesto budete zálohy hradit, po podání přehledu příjmů za rok 2020 se budou považovat za přeplatek a Česká správa sociálního zabezpečení vám je vrátí.

Připomeňme si, že minimální záloha sociálního pojištění pro hlavní činnost pro rok 2020 je stanovena na 2 544 Kč měsíčně. Při půlročním odpuštění plateb by tak šlo minimálně o částku 15 264 Kč, která by zůstala OSVČ.

DŮLEŽITÉ! Jde pouze o návrh. Zákon by měl být projednán parlamentem ČR ve stavu legislativní nouze v úterý 24. 3. 2020.

Více informací zde.