Co přinese novela daňového řádu?

Poslaneckou sněmovnou je schválena novela daňového řádu, která by měla přinést rozsáhlou modernizaci. Jaké změny nás čekají?

Součástí novely je:

  • legislativní ukotvení online finančního úřadu a podpora elektronizace,
  • v rámci daňové kontroly bude připuštěna dálková forma komunikace,
  • zavedení zálohy na daňový odpočet, což umožní dřívější vrácení části nadměrných odpočtů na DPH,
  • zlepšení postavení poplatníka v rámci řízení vedeného finančním úřadem – změny v sankcích,
  • úprava údajů požadovaných v registračních formulářích a daňových tvrzeních.

Účinnost novely daňového řádu se bude odvíjet od průběhu legislativního procesu.

Více informací zde.