OSVČ s daňovým poradcem musí podat přehled nejpozději do 1. srpna

Odpovědnost za odevzdání přehledu OSVČ nemá daňový poradce, ale podnikatel. Osoby samostatně výdělečně činné, které využívají služeb daňového poradce a měly tedy delší lhůtu pro podání přehledu OSVČ, mají povinnost přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 podat nejpozději do čtvrtka 1.8.2019. Skutečnost, že přehled zpracovává daňový poradce měly OSVČ povinnost ohlásit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do 30. dubna letošního roku. OSVČ využívající služeb daňového poradce mohou přehled podat samy, nebo prostřednictvím daňového poradce, kterého k tomuto úkonu pověří plnou mocí. Přehled je možné podat buď elektronicky, a to prostřednictvím interaktivního tiskopisu na ePortálu ČSSZ, nebo jako papírový tiskopis.

Více informací zde.