Změny v daňovém řádu

Ministerstvo financí předložilo k připomínkovému řízení rozsáhlou novelu daňového řádu obsahující na 130 novelizačních bodů. Úkolem změn je především zjednodušit kontrolní postupy a tím snížit administrativní zátěž. Ministerstvo financí se snaží podpořit elektronickou formu komunikace. V případě elektronického podání by se lhůta pro podání daňových přiznání za roční zdaňovací období prodloužila na čtyři měsíce. Naopak elektronicky podané žádosti o vrácení přeplatku by správce daně musel vyřizovat o polovinu rychleji. Zásadní změny čekají systém úroků. Úroková míra z prodlení by se měla sjednotit s občanským právem. Ministerstvo chce rovněž zrušit pětidenní bezsankční období v případě opožděného podání daňového přiznání.

Více informací zde.