Novela DPH 2019

Dnes už známe konečnou podobu novely DPH. Změny jsou součástí daňového balíčku 2019, který najdeme ve Sbírce zákonů pod č. 80/2019 a jeho účinnost nastala 1. dubna 2019. Mezi nejpodstatnější změny patří nové povinnosti u opravných daňových dokladů (nutnost uvádět datum uskutečnění zdanitelného plnění) a povinnost sledovat významné opravy u nemovitostí nad 200 tisíc Kč bez DPH. Novela rovněž obsahuje novinky, které mají sjednotit výši daně, ať už při výpočtu shora i zdola a týkají se zaokrouhlení daně. Původně navrhované úpravy v oblasti režimu DPH týkajícího se jednatelů a dotací k ceně, byly z procesu schvalování zcela vyjmuty.

Více informací zde.