Finanční správa v termínu vybrala přes 2 miliony daňových přiznání

Nejzazší termín pro odevzdání daňového přiznání a uhrazení případného doplatku daně z příjmů letos připadl na 1. dubna. V řádném termínu vybrala finanční správa 2,04 milionu daňových přiznání (1,76 milionu od fyzických a 274 tisíc od právnických osob). Ti, kteří tuto povinnost nestihli, měli možnost na nápravu bez pokut do 8. dubna. Poplatníci využívající služeb daňového poradce mohou podat daňové přiznání až do 1. července. V takovém případě bylo však nutné doručit plnou moc příslušnému správci daně, a to nejpozději do 1. dubna. Lidé mohli podávat daňové přiznání fyzicky, poštou, nebo elektronicky.

Více informací zde.