Nová dávka tzv. otcovská

Novou dávku tzv. otcovskou poporodní péči zavádí novela zákona o nemocenském pojištění. A to z důvodu zvýšení péče o dítě ze strany otců a také k péči o matku dítěte krátce po porodu. Novela je účinná od 1. 2. 2018.

Výplata otcovské náleží za dobu 7 kalendářních dnů a na dávku mohou otcové nastoupit v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Dávku nelze čerpat přerušovaně. Její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou o dávku zažádat přímo u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které jsou registrovány. Nárok na dávku OSVČ vznikne za předpokladu, že si platí nemocenské pojištění a účast na nemocenském pojištění trvala alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Zdroj: www.podnikatel.cz