Category Archives: aktuality

Zdanění výher v roce 2020

Pokud se na Vás v roce 2020 usměje štěstí a získáte nějakou výhru, nebude tento příjem osvobozený od daně z příjmů. Novela zdaňuje výhry z účtenkové loterie, pokud hodnota příjmu převyšuje 1 mil. Kč. Zdanění podléhá celá částka, nikoli převyšující 1 mil. Kč. Pokud by jedna osoba vyhrála v daném roce dvě výhry např. po 750 tis. Kč, tak se v rámci jednoho zdaňovacího období nesčítají a zdanění by nepodléhaly. Nová koncepce zdanění se týká také výher z hazardních her, kde bude podstatné, o jakou konkrétní hazardní hru se jedná. Výhry z loterie a tomboly jsou od 1. ledna 2020 od daně z příjmů osvobozeny, pokud výše výhry nepřesahuje 1 mil. Kč. U ostatních výher z hazardních her platí jiná pravidla, a to zda rozdíl mezi úhrnem výher dané hazardní hry a úhrnem vkladů za zdaňovací období přesáhl 1 mil. Kč. Pokud výše příjmů přesahuje vklady o více jak 1 mil. Kč, pak veškeré výhry podléhají zdanění.

Více informací zde.

Digitální daň

Dne 18. listopadu 2019 vláda na jednání rozhodla, že Parlamentu navrhne schválit nový zákon týkající se zavedení sedmiprocentní digitální daně. Novou digitální daň by měly platit velké firmy, které nemají v České republice sídlo ani pobočku, ale prostřednictvím digitální ekonomiky tu dělají byznys. Podléhat této dani by měly od roku 2020 cílené reklamní kampaně, využití mnohostranného digitální rozhraní a prodej dat o uživatelích.

Více informací zde.

Novinky u daně z nabytí nemovitých věcí

Začátkem listopadu letošního roku vstoupí v platnost novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšiřuje osvobození od daně. Nově bude možné uplatnit osvobození u užívaných nebo dokončených jednotek v rodinném domě. Dosud bylo osvobození možné pouze v případě prvního nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě. Tuto novelu bude možné aplikovat pouze pokud dojde k nabytí vlastnického práva k nemovité věci od 1.11.2019 a později.

Více informací zde.

OSVČ s daňovým poradcem musí podat přehled nejpozději do 1. srpna

Odpovědnost za odevzdání přehledu OSVČ nemá daňový poradce, ale podnikatel. Osoby samostatně výdělečně činné, které využívají služeb daňového poradce a měly tedy delší lhůtu pro podání přehledu OSVČ, mají povinnost přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 podat nejpozději do čtvrtka 1.8.2019. Skutečnost, že přehled zpracovává daňový poradce měly OSVČ povinnost ohlásit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději do 30. dubna letošního roku. OSVČ využívající služeb daňového poradce mohou přehled podat samy, nebo prostřednictvím daňového poradce, kterého k tomuto úkonu pověří plnou mocí. Přehled je možné podat buď elektronicky, a to prostřednictvím interaktivního tiskopisu na ePortálu ČSSZ, nebo jako papírový tiskopis.

Více informací zde.

Změny v daňovém řádu

Ministerstvo financí předložilo k připomínkovému řízení rozsáhlou novelu daňového řádu obsahující na 130 novelizačních bodů. Úkolem změn je především zjednodušit kontrolní postupy a tím snížit administrativní zátěž. Ministerstvo financí se snaží podpořit elektronickou formu komunikace. V případě elektronického podání by se lhůta pro podání daňových přiznání za roční zdaňovací období prodloužila na čtyři měsíce. Naopak elektronicky podané žádosti o vrácení přeplatku by správce daně musel vyřizovat o polovinu rychleji. Zásadní změny čekají systém úroků. Úroková míra z prodlení by se měla sjednotit s občanským právem. Ministerstvo chce rovněž zrušit pětidenní bezsankční období v případě opožděného podání daňového přiznání.

Více informací zde.

Daň z nemovitých věcí 2019

Majitelé pozemků, bytů a domů mají každoroční povinnost do konce května uhradit daň z nemovitých věcí. Přiznání k dani měli povinnost odeslat poplatníci do konce ledna 2019 a učinili tak pouze ti, kteří si pořídili nemovitost v loňském roce. Placení daně se však nevyhne žádný z vlastníků staveb, nebo pozemků. Částka se může oproti loňskému roku lišit. Výši daně oznámí finanční úřad na hromadném předpisném seznamu, který je pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného finančního úřadu v průběhu května. Složenky by měli poplatníci najít ve svých schránkách během prvních tří týdnů v květnu.

Více informací zde.

Připravovaná novela daňových zákonů 2020

Ministerstvo financí představilo návrh novely daňových zákonů pro rok 2020. Cílem je zvýšit příjmy do veřejných rozpočtů. Nejvíce se tyto změny dotknou pojišťovacího sektoru. Pojišťovny budou muset jednorázově dodanit rozdíl mezi zaúčtovanými technickými rezervami a rezervami dle pravidel evropské směrnice Solvency II. Nově se také počítá se zvýšením spotřební daně z lihu, cigaret a tabáku, ale i u sazby daně z hazardních her, a to zejména s dopadem na některé lehčí formy hazardu. Dalším legislativním počinem by měl být návrh digitální daně, který má za cíl rovněž zvýšit příjmy do veřejných rozpočtů.

Více informací zde.