Category Archives: aktuality

Návrh dalších ekonomických opatření

Ministryně financí Alena Schillerová navrhne vládě ve středu další balíček ekonomických opatření, a to ZAVEDENÍ PŮLROČNÍHO MORATORIA NA SPLÁCENÍ HYPOTÉK A ÚVĚRŮ. Na podporu trhu s bydlením navrhuje ZRUŠIT DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITOSTI a současně ZRUŠENÍ DAŇOVÝCH ODPOČTŮ U HYPOTÉK.

Opatření má být podle ministryně plošné, už jej probírala s řediteli bank. Ministerstvo chce, aby podmínky byly pro klienty různých bank stejné a aby se vztahovaly i na nebankovní sektor. V návrhu je i snížení pokut za případné nesplácení úvěrů.

Více informací zde.

Ošetřovné – poslanci podpořili návrh ministryně Maláčové

24. 3. sněmovna schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové týkající se ošetřovného:

  • Ošetřovné se bude poskytovat po celou dobu, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení.
  • Ošetřovné se bude vztahovat na všechny děti mladší 13 let.
  • Ošetřovné bude vypláceno i při péči o starší handicapované děti, které navštěvují školu a také v případě uzavření zařízení zabezpečující celodenní péči.
  • Dva pečující se budou moci v péči o dítě dle potřeby střídat. Oprávněné osoby se mohou při péči vystřídat vícekrát, přičemž počet a způsob vystřídání není omezen.
  • Ošetřovné se bude vyplácet také v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne zřizovatel.

OSVČ bude výpadek příjmů z důvodu péče o děti sanovat dle dohody vlády program Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pokud by se krizová opatření protáhla na delší dobu, navrhne ministryně Maláčová navýšení ošetřovného nad rámec současných 60 % redukovaného vyměřovacího základu.

Více informací zde.

Návrh MPSV prominutí plateb na povinné důchodové pojištění pro OSVČ

Ministerstvo práce a sociálních věcí zákonem navrhuje PROMINUTÍ PLATEB NA POVINNÉ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO OSVČ AŽ NA 6 MĚSÍCŮ, konkrétně v období březen – srpen 2020. Pokud přesto budete zálohy hradit, po podání přehledu příjmů za rok 2020 se budou považovat za přeplatek a Česká správa sociálního zabezpečení vám je vrátí.

Připomeňme si, že minimální záloha sociálního pojištění pro hlavní činnost pro rok 2020 je stanovena na 2 544 Kč měsíčně. Při půlročním odpuštění plateb by tak šlo minimálně o částku 15 264 Kč, která by zůstala OSVČ.

DŮLEŽITÉ! Jde pouze o návrh. Zákon by měl být projednán parlamentem ČR ve stavu legislativní nouze v úterý 24. 3. 2020.

Více informací zde.

Ošetřovné se vztahuje na péči o děti mladší 13 let

Nárok na OŠETŘOVNÉ budou mít po dobu mimořádných opatření souvisejících se šířením koronaviru také rodiče s dětmi DO 13 LET. Ošetřovné bude propláceno po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Změny musí ještě projít Parlamentem v režimu legislativní nouze a poté bude ošetřovné vypláceno i zpětně.

Více informací zde.

Schválení programu ochrany zaměstnanosti Antivirus

Vláda SCHVÁLILA návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset řešit propouštění zaměstnanců. Hlavním cílem je, aby kvůli současné mimořádné situaci nikdo nepřišel o práci. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus je klíčové opatření, díky němuž bude prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzovat firmám vyplacené prostředky.

Dojde k aktivaci následujících opatření:

  • Režim A – Nařízení karantény zaměstnancům – zaměstnancům bude vyplácena náhrada mzdy ve výši 60% průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.
  • Režim B – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády – tedy v případě uzavření provozu. Náhrada mzdy vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

Více informací zde.

Elektronická komunikace s úřady

S ohledem na stávající situaci se doporučuje výrazně omezit osobní kontakty. Tento fakt respektují i úřady. Pokud OSVČ ukončí či přeruší svou podnikatelskou činnost, musí tuto skutečnost PÍSEMNĚ OZNÁMIT příslušné správě sociálního zabezpečení. Pro toto oznámení může využít interaktivní formulář na ePortálu České správy sociálního zabezpečení nebo jeho PDF formu. Okresní správa sociálního zabezpečení AKCEPTUJE ZASLÁNÍ E-MAILEM BEZ ZARUČENÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU. Žádost o potvrzení o době účasti pojištění pro účely Úřadu práce lze také zaslat e-mailem na elektronickou podatelnu příslušné OSSZ.

Také ŽÁDOSTI O DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ není nutné nosit zaměstnavateli osobně ani na poštu, stačí naskenovat a zaslat zaměstnavateli e-mailem. U všech dávek nemocenského pojištění je možné ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ, a to i bez elektronického podpisu pojištěnce.

Více informací zde.