Ošetřovné pro OSVČ – podání žádostí za červen 2020

Připomínáme☝️OSVČ mohou od poloviny července žádat o „ošetřovné“ za červen. A to v rámci čtvrté výzvy ze speciálního dotačního programu ministerstva průmyslu a obchodu. Podpora je určená lidem, kteří po uzavření škol či zařízení sociálních služeb kvůli koronaviru nemohli vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Při splnění stanovených podmínek mohou dostat pomoc ve výši 500 Kč za kalendářní den. Příjem žádostí je od 15. 7. 2020 do 14. 8. 2020 (za období od 1. – 30. června 2020).
OSVČ pobírající ošetřovné MŮŽE:
– zároveň pobírat kompenzační bonus 25,
– mít dítě ve střídavé péči,
– mít v péči nevlastní dítě,
– pokračovat ve své ekonomické aktivitě, pokud nezanedbává účel poskytování dotace – péči o ošetřovanou osobu,
– být zaměstnaná na částečný úvazek – nesmí z tohoto zaměstnaneckého poměru žádat o OČR,
– mít u nedoplatků povolený splátkový kalendář,
– neodvádět nemocenské odvody,
– pobírat příspěvek na bydlení,
– žádat o další podpory.
Nárok na ošetřovné NEMÁ:
– OSVČ na vedlejší činnost,
– OSVČ, na jejíž dítě pobírá ošetřovné nebo jiný kompenzační příspěvek jiný člen domácnosti,
– OSVČ v konkurzu/úpadku/exekuci/likvidaci,
– OSVČ, která dítě samovzdělává doma,
– osoba pracující na DPP/DPČ,
– jednatelé a společníci v s.r.o.,
– osoba v pracovní neschopnosti.

O ošetřovné se žádá prostřednictvím on-line formuláře.
Postup podání žádostí v přiloženém odkazu 👇

Více informací zde.