Půlroční odklad splácení úvěrů a hypoték uzavřených před 26. březnem 2020

Vláda schválila půlroční odklad splácení úvěrů a hypoték uzavřených před 26. březnem 2020. Tento návrh ještě musí schválit poslanecká sněmovna. Po schválení bude závazný pro všechny banky a nebankovní společnosti.

O odložení splátek si budou muset dlužníci požádat. Neprošel tak původní návrh ministryně financí Schillerové na plošné odložení splátek. Ti, kteří mají o odložení splátek po dobu 3 nebo 6 měsíců zájem, musí bance či nebankovní společnosti, u které mají úvěr, oznámit, že se potýkají s následky epidemie COVID-19. Tyto důvody ale nemusí nijak prokazovat. Úroky se účtují i za dobu přerušení splátek, pouze se zaplatí později.

Odklad nelze použít, pokud jste v prodlení se splátkou 30 dnů a déle k datu 26. března 2020.

Více informací zde.