Daňový balíček 2019

Poslanecká sněmovna na svém zasedání schválila návrh zákona Ministerstva financi, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Daňový balíček podepsal prezident 15.3.2019 a do konce března tak bude vyhlášen ve Sbírce zákonů. Většina změn bude účinná od 1.4.2019. Ministerstvo financí očekává od sloučení daňových změn do jednoho zákona vyšší přehlednost v daňové legislativě a urychlení legislativního procesu.

Více informací zde.